Aritmi

Aritmi (Kalp Atım Ritminin Bozukluğu) Nedir? Kalbin normal atım ritminde meydana gelen her değişiklik, aritmi olarak adlandırılır. Aritmi; ritim bozukluğu, düzensiz kalp atışı demektir. . Kalbin normal elektriksel aktivitesi sinüs düğümü adı verilen  bölgenin elektriksel aktivitesi ile kalp belirli bir hızda dakikada erişkin bir kişide 60-100 kere atar. Bu hızın 60′ın altına düşmesi durumuna bradikardi, 100′ün üzerine çıkması durumuna ise taşikardi denilir.

Bu bölgeden oluşan  bozukluklar sonucu ortaya çıkarlar. Kalp kası hastalıkları, kanlanma bozukluğu, kalp kapak hastalıkları, kalbi saran zar (perikard) hastalıkları, arteryel veya pulmoner hipertansiyon gibi nedenlere, doğuştan kalp hastalıkları, ilaçlara, elektrolit dengesizliklerine, oksijen azlığına, psikolojik faktörlere, nörolojik olaylara ve hastalıklara, tiroid bezinin fazla çalışmasına, alkol ve kahve gibi içeceklere veya aşırı duyarlı karotid sinüs sendromu gibi bir hastalığa veya duruma bağlı olabildiği gibi, normal ve sağlıklı kalplerde de görülebilir.

Aritmideki nabzın  bir düzeni olabileceği gibi (1 normal 1 ekstra atım veya 2 normal 1 ekstra atım gibi) atrial fibrilasyon gibi düzensiz de olabilir. Aritmiler bazen sessiz seyreder ve hasta bunun farkında değildir. Bazen ise aritminin şiddetine göre değişen derecelerde şikayetler olabilir. Hasta bunları; çarpıntı (kuş kanat çırpıyormuş gibi, motor tekliyormuş gibi değişik şekillerde  tarif edilebilir),  Aritmiler bazen de şok, bayılma, sara nöbetleri, geçici görme-konuşma bozuklukları, arteryel emboli (pıhtı) ve inme, kalp yetmezliği ve anjinal ataklar gibi çok önemli ve gürültülü tablolara neden olabilirler.

Aritmilerin sınıflandırılması

Aritmiler elektrofizyolojik özelliklerine göre

 1. Uyarı bozuklukları,
 2. İleti bozuklukları,
 3. Preeksitasyon sendromları ve
 4. Kardiyak arrest (kalp durması) olarak

sınıflandırılırlar

 1. Uyarı bozuklukları

Kalbin normal elektriksel aktivite üreten merkezi olan sinüs düğümü çalışmıyor ya da yeterli hızda çalışmıyor ise bu durumdan bahsedilir.  Bazen sinüs düğümü fonksiyonları normal olmasına karşın kalbin çeşitli yerlerinden ekstra atımlar (ekstrasistol) veya çarpıntı oluşturan taşikardi atakları olabilir.

      2.  İleti bozuklukları

      a. Sinoatriyal bloklar (Sinüs düğümünden çıkan uyarıların çevresindeki bölgeye iletilmemesi)

      b. Atriyoventriküler bloklar (kalbin üst kulakçığı (atriyum) ile alt karıncığı (ventrikül) arasında elektriksel iletinin                 kesintiye uğraması

      c. Kalbin alt karıncıkları arasındaki iletim bozuklukları (intraventriküler ileti bozuklukları)

      3.  Preeksitasyon sendromları (aksesuar yol varlığı): kalpte normal elektriksel ileti sisteminin yanında ek bir ileti                sistemin daha olmasına preeksitasyon sendromları denir.

      4.  Kalp durması (kardiyak arrest): Bu klinik duruma kalbin hiç kasılmaması (asistol) na yol olaçağı gibi                            ventriküllerin çok hızlı elektriksel aktiviteside (ventriküler fibrilasyon) neden olabilir.

Aritmi Teşhisi

Aritmilerin tanısında hastanın öyküsü oldukça önemlidir. Aritmileri ve nedenlerini teşhis etmek için yapılan testler şunlardır:

 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Uzun süreli EKG kaydı (Holter),
 • Efor Testi
 • Ekokardiyogram
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Elektrofizyoloji çalışması (EPS)

Aritmi Tedavisi

Aritminin çeşidi ve ciddiyetine bağlıdır. Tedavide öncelikle nedenin ortadan kaldırılması gereklidir. Etken tedavi edilemiyor veya mevcut ritm iletim bozukluğu hayatı tehdit ediyorsa veya belirti veriyorsa tedavi gereklidir. Burada öncelikle istirahat, sakinleştirme, bazı özel manevralar gibi saptanan soruna uygun genel tedbirlerin alınması ve bunlar yeterli olamıyorsa ilaç tedavisi veya girişimsel (Pacemaker/ ablasyon/aritmi cerrahisi gibi) tedavilerin uygulanması önerilmektedir. Kalp hastalığı olmayanlarda gözlenen ve hastada yakınmaya neden olmayan ekstra atımların ilaç ile tedavisine gerek olmayabilmektedir. 

Bu hastalık hakkında hiç tecrübe paylaşılmamış. İlk paylaşımı yaparak herkese öncülük etmek ister misin?

Birçok kişi farklı hastalıklarda deneyimlerini Motivolog'da paylaştı.

Hadi sende hikayeni paylaş daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı ol.
DMCA.com Protection Status