Ertelemek, stresi arttırıyor!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikolojik Danışmanlarından Nazan Tekgüç, öğrencilerin birçok nedenden dolayı yapmaları gereken çalışmaları, erteleyerek tamamlamamaları streslerini körüklediğini söyledi. 

Tengüç, "Eğitim dönemindeki akademik ertelemelerin, öğrencilerde, uzun vadede strese bağlı rahatsızlıklara ve öğrencinin akademik konularda özgüveninin düşmesine neden olabilir." dedi. 

Nazan Tekgüç, öğrencilerde strese bağlı rahatsızlıklar ve özgüvenle ilgili bilgiler verdi.

Öğrencilik döneminde erteleme davranışının çok sık yaşanabileceğini belirten Nazan Tekgüç, bu davranışın nedenlerini şöyle sıraladı: “Öğrenciler, genellikle yapmaları gereken şeyle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarından, yapacakları işle ilgili gerçekçi olmayan hedeflerle ilerlemeye çalışmalarından, istenilen başarıya ulaşamayacakları korkusundan, yapılacak şeye anlam verememe veya ilgi duymamalarından, zaman yönetimi konusundaki bilgi veya beceri eksikliklerinden, erteleme davranışının alışkanlık olmasından, yapılacak şeyde zorlanmalarından dolayı erteleme yolunu seçebiliyorlar. Yapılacak çalışma ertelense bile bu durum rahatlama hissi yaratmıyor, aksine, konu tamamlanıncaya kadar kişiyi stres altında tutmaya devam ediyor”

Yapılması gerekenin, ertelemeye iten nedenin saptanarak, bu nedene yönelik çözüm geliştirmek olduğunu söyleyen Tengüç, ”Ertelemeyi tamamen hayatımızdan silip atmak mümkün olmasa da, onunla baş edebilmek için çabalamak ve denemeyi bırakmamak gerekiyor. Herkes için farklı olabilen nedeni bulduktan sonra ertelemeyle baş edebilmek için adım adım hedefler konması yardımcı olacaktır. Örneğin, öğrencinin konuyla ilgili bilgisi yetersiz ise yardım alabileceği kaynakları tespit edip onlara ulaşabilir. Başarısız olma korkusuyla yapacağı işi erteleyen öğrenci ise işin başarısına odaklanmak yerine süreç içerisinde neler yapabileceğine odaklanabilir. Anlam verememe, ilgi duymamadan dolayı bir işe başlayamayan öğrenci için hedeflerini göz önünde bulundurmak etkili olabilir. Erteleme davranışının kişiye özel alınması ve bu konuda bir psikolojik danışmanla bire bir çalışılması verimli olabilir.” ifadelerini kullandı.

Zaman yönetiminin yapılamamasının öğrenciler arasında çok yaygın olduğunu söyleyen Tekgüç, şu önerilerde bulundu: ”Ne istediğinize karar verip gerçekçi hedef belirleyin, önceliklerinizi belirleyerek yapılacakları sıralayın. Kendinize uygun günlük, haftalık veya dönemlik programlar yapın ve uygulamaya çalışın. Uygulayamadığınız durumlarda neden uygulayamadığınıza bakarak gerekiyorsa planınızı revize ederek tekrar deneyin. Program yaparken beklenmeyen durumlar için esnek olun. Gözünüzde büyümemesi için yapılacakları küçük parçalara ayırın. Gerektiğinde çevrenizdekilere hayır deyin, hayır demeye yönelik çekinceleriniz varsa bunların neler olduğunun farkına varıp endişelerinizin ne derece gerçekçi olduğunu bir kez daha değerlendirin.” 


DMCA.com Protection Status